CAMPANIA PROMOTIONALA “ACTIVEAZA, COSMOS MOBILE TE PREMIAZA!”


COMUNICAT NR. 1 DIN 01/12/2015 

CAMPANIA PROMOTIONALA “ACTIVEAZA, COSMOS MOBILE TE PREMIAZA!”

REGULAMENTUL OFICIAL 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promotionala “ACTIVEAZA, COSMOS MOBILE TE PREMIAZA!”  (“Campania”) este organizata de SC COSMOS MOBILE SRL, societate comerciala de nationalitate romana, cu sediul social in Bd. A.I.Cuza  Nr. 32A, Sector 1, Bucuresti, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/20255/2005, cont nr. R040 INGB 0001 0082 1884 8910 deschis la ING Bank, Cod Unic de Inregistrare RO 18181937, reprezentata legal de Kontos Michalis, denumita in continuare “ORGANIZATOR”.

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit oricarui solicitant. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul Organizatorului  www.cosmosmobile.ro

SECTIUNEA 2.  ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI PARTICIPANTII

Campania este organizata si se desfasoara la nivel national si este adresata tuturor persoanelor juridice, clienti, ai Organizatorului, de produse preplatite de telefonie mobila SIM TELEKOM 0 (denumiti in continuare “Clienti” sau “Participanti”).

Nu sunt eligibili pentru participarea la Campanie persoanele fizice si nici persoanele juridice care nu sunt clienti ai Organizatorului.

SECTIUNEA 3.  DURATA CAMPANIEI 

Campania va fi lansata la data de 01 decembrie 2015 si se va derula timp de 3 luni, respectiv pana la data de 29.02.2016.

Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si ale Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

SECTIUNEA 4.  MECANISMUL CAMPANIEI 

Mecanismul Campaniei consta in posibilitatea castigarii, prin tragere la sorti, a unui autoturism de catre Clienti, prin activarea unui numar suficient de Cartele SIM Telekom 0 Euro, in conditiile Regulamentului Oficial.

Activarea unei Cartele SIM Telekom 0 Euro inseamna procesul prin care o astfel de cartela a fost incarcata cu o valoare minima impusa de operator, astfel incat, sa se realizeze o conexiune directa intre aparat si operator, iar numarul de telefon alocat respectivei Cartele SIM sa devina apelabil.

Eligibilitatea si stabilirea numarului de sanse cu care Clientii vor participa la tragerea la sorti se face dupa cum urmeaza:

  • Vor participa la tragerea la sorti numai Clientii care vor activa in perioada 01.12.2015-29.02.2016 un numar minim de 10 Cartele SIM Telekom 0 Euro.
  • Activarea unui numar de 10 Cartele SIM Telekom 0 Euro va acorda Clientului o sansa in extragerea finala.
  • Se acorda un numar maxim de 10 sanse pentru fiecare Client ce nu poate fi depasit indiferent de numarul de cartele activate.

Exemplu:

  • Unui client care activeaza in perioada campaniei 27 de cartele SIM Telekom I se vor acorda 2 sanse la extragere.
  • Unui client care activeaza in perioada campanie 124 de cartele SIM Telekom i se vor acorda 10 sanse in extragere.

Inscrierea la Campanie se va face, automat, in baza verificarilor si monitorizarilor efectuate de Organizator cu privire la numarul de cartele SIM Telekom 0 Euro activate in perioada de desfasurare a Campaniei

ATENTIE!  La validarea Participantilor si a numarului de sanse cu care acestia participa la tragerea la sorti, vor fi luate in considerare doar activarile cartelelor SIM Telekom 0 Euro achizitionate de la ORGANIZATOR.

SECTIUNEA 5. VALIDAREA SI EXTRAGEREA CASTIGATORILOR 

Validarea Participantilor si a numarului de sanse cu care acetia vor participa in extragere se va face in perioada 15.03.2016-25.03.2016, urmand ca extragerea sa aiba loc in data de 30.03.2016. In urma tragerii la sorti vor fi desemnati un castigator si 2 rezerve.

Organizatorul are dreptul de a verifica informatiile referitoare la Participanti si, daca este cazul, de a solicita eventuale documente justificative.

SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR 

Premiul Campaniei consta intr-un autoturism marca Skoda, model Octavia, culoare gri quarz, avand caracteristicile prevazute in Anexa nr. 1 a acestui Regulament Oficial si va fi acordat castigatorului desemnat prin tragere la sorti potrivit prevederilor sectiunii 7. Autoturismul nu va fi insotit si de alte beneficii (cum ar fi asigurare RCA, asigurare CASCO etc.)si se va acorda garantie pentru acesta potrivit documentelor si in conditiile stabilite de producator.

Valoarea totala comerciala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 15500 euro.

SECTIUNEA 7. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIILOR 

Castigatorul va fi contactat in termen de 7 zile de la data extragerii si va fi instiintat ca a castigat premiul Campaniei. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat, din orice motive, in urma a 3 incercari diferite sau declara ca nu accepta premiul Campaniei, se vor apela rezervele.

Premiul va fi acordat castigatorului in termen de 15 zile de la data extragerii, in baza unei conventii incheiate intre Organizator si castigator prin care va fi transferat dreptul de proprietate asupra autoturismului si in baza procesului verbal de predare primire.

Predarea premiului va avea loc la sediul Organizatorului din Bucuresti.

Castigatorul este obligat sa efectueze toate operatiunile necesare in vedere luarii in evidentele fiscale, contabile si financiare a autoturismului, precum si sa indeplineasca orice formalitati legale pentru asigurarea si inregistrarea dreptului de proprietate asupra autoturismului.

Din momentul transmiterii dreptului de proprietate si al predarii efective a autoturismului, toate cheltuielile, sarcinile, taxele in legatura cu acesta, vor fi in sarcina exclusiva a castigatorului, iar Organizatorul nu va mai avea nicio obligatie fata de castigator.

SECTIUNEA 8. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE 

Organizatorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru neindeplinirea obligatiilor datorata unui caz de forta majora, astfel cum este definit de lege.

Organizatorul nu este raspunzator pentru calcularea, virarea si retinerea impozitelor, a taxelor si altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Organizatorul nu este responsabil pentru eventuale erori sau neconformitati ale sistemului de calcul si de atribuire a sanselor de participare in extragere.

Organizatorul nu mai are nicio obligatie, de orice fel, fata de castigator dupa ce a avut loc predarea autoturismului si orice sarcini, cheltuieli, declaratii sau sanctiuni vor fi suportate exclusiv de catre castigator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare ce a avut loc cu incalcarea prevederilor Regulamentului Oficial sau prin fraudarea sistemului de participare. In cazul in care aceste situatii sunt observate dupa alocarea premiului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita returnarea premiului precum.

La sfarsitul Campaniei si dupa acordarea premiului, Organizatorul va face public denumirea castigatorului in cadrul site-ului www.cosmosmobile.ro .

 

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL 

Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil pe site-ul www.cosmosmobile.ro . Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile din Romania.