Prepaid


Procedura de selectie de catre Cosmos Mobile a subdistribuitorilor de produse preplatite de telefonie mobila

In vederea asigurarii unei bune relatii cu toti clientii sai actuali sau potentiali care doresc sa devina subdistribuitori de produse preplatite de telefonie mobila si in deplina concordanta cu toate obligatiile si angajamentele sale legale, Cosmos Mobile a decis ca alegerea partenerilor sai in activitatea de subdistributie de produse preplatite de telefonie mobila sa se realizeze pe baza unor criterii obiective, transparente si nediscriminatorii, prin care se asigura faptul ca la conditii similare va fi acordat fiecarui subdistribuitor un tratament egal, cu evitarea oricarei forme de discriminare.

Societatile comerciale care doresc sa subdistribuie produse preplatite de telefonie mobila comercializate de Cosmos Mobile trebuie sa indeplineasca următoarelor criterii:

 1. Capacitate juridică

  Societatea trebuie să aiba capacitatea juridica de a initia negocieri si de a incheia un contract cu Cosmos Mobile. Societatea trebuie sa aiba un obiect de activitate care sa acopere activitatile necesare si trebuie sa detina toate autorizatiile necesare in acest scop.

 2. Experienta

  Societatea trebuie sa dispuna de experienta in distributie sau in activitatea de comercializare de cel putin 12 luni.

 3. Tipuri de produse distribuite sau comercializate

  Societatea trebuie sa aiba experienta in comercializarea de produse de telecomunicatii electronice sau in comercializarea de bunuri de larg consum.

 4. Situatia financiara

  Societatea trebuie sa nu se afle intr-o stare de insolvabilitate declarata/constatata si sa nu fie initiata in cazul acesta o procedura de faliment, reorganizare judiciara, dizolvare sau lichidare voluntara, concordat, mandat ad-hoc sau executare silita.

 5. Istoric activitate anterioara

  Societatea sa nu fi incalcat in trecut obligatiile de plata scadente sau alte obligatii comerciale contractate anterior cu Cosmos Mobile, cat si cu alti parteneri comerciali.

Demonstrarea indeplinirii criteriilor de catre societatea care doreste sa devina subdistribuitor trebuie sa se facă cu documente publice acolo unde ele sunt disponibile. In toate celelalte cazuri se va realiza pe baza depunerii unei declaratii pe proprie raspundere de catre societate.